NHL en Stenden hun onderwijsconcepten fuseren

Hoe kun je studenten opleiden voor (nog) niet bestaande beroepen? Het is een vraag waar hogescholen zich al een aantal jaren over buigen. Om de uitdagingen in onze snel veranderende wereld het hoofd te kunnen bieden, is het afleveren van vakinhoudelijke kennisexperts niet langer voldoende.