Tips til Hvordan Din Momentnøkkel Skal Brukes og Vedlikeholdes

En momentnøkkel er et presisjonsinstrument designet for å legge spesifikk kraft på et feste. Uavhengig om man skal stramme hodeskruer på bilmotorer, plugger for installasjon av dekk og felger, eller å inspirere festetoleranse på utstyr med høy ytelse, er det ekstremt viktig med ordentlig vedlikehold.

 

Retningslinjer er vanligvis gitt, som oppgir akseptable dreiemoment, rekkefølgen på hvordan spesifikke fester skal strammes, og antallet ganger et feste må strammes og løsnes for å sikre en jevn dreiemomentapplikasjon.

 

Manglende korrekt dreiemomentfeste kan føre til skade på utstyr, personskade eller verre. Med ordentlig vedlikehold, skal en momentnøkkel av høy kvalitet gi nøyaktige målinger i mange år.

 

Det er viktig å følge akseptable vedlikehold- og bruksinstrukser, slik som:

 

– Vernebriller bør brukes hele tiden når man bruker hånd verktøy.

 

– Følg alltid produsentens instruksjoner angående dreiemomentretning, riktig kraft, dreiemomentmønster/sekvens, bruk eller ikke bruk av smøring på fester og dreiemoment ”stramming/utløsing” sykluser.

 

– Ikke overskred den anbefalte arbeidsområdet for momentnøkkelen. Pålitelige målinger er basert på en gitt prosent av arbeidsområdet. Generelt sett har mekaniske skiftenøkler et brukbart arbeidsområde fra 20% til 100% av en full skala. De fleste elektroniske skiftenøkler har et brukbart arbeidsområde fra 10% til 100% prosent av en full skala.

 

– Ikke bruk tilbehør eller håndtaksutvidelser, med mindre det er spesifikt tillatt av produsenten av momentnøkkelen.

 

– Ta deg tid til å inspisere verktøyet og vær på utkikk etter utslitte eller sprukne stikkontakter. Bruk riktig type smøring og erstatt slitte deler.

 

– Unngå å miste eller slenge en momentnøkkel. Dersom du mister en momentnøkkel på en hard overflate, kan det føre til at verktøyet mister pålitelig kalibrering. Hvis du mistenker at en momentnøkkel har blitt mistet på en hard overflate, få verktøyet inspisert av produsenten eller en anerkjent kalibreringtjeneste.

 

– Oppbevar alltid en momentnøkkel i en beskyttende beholder og/eller sted når den ikke brukes.

 

– Unngå eksponering for ekstreme temperaturer, høy luftfuktighet, væske og etsende miljøer.

 

– Unngå å markere, etsning eller å plassere merkelapper på momentnøkler.

 

– Bruke en momentnøkkel til å bruke et bestemt dreiemoment under siste del av sammensetningsprosessen. Ikke bruk en momentnøkkel som hovedverktøyet til å stramme eller løsne på fester.

 

– Ettersom de fleste momentnøkler har spesifikke lengder, ta alltid tak i midten av håndtaket på momentnøkkelen. Dersom det er nødvendig å bruke to hender, plasser en hånd oppå den andre.